Najbliższe posiedzenie Komisji Kultury, Sztuki i Współpracy z Miastami Partnerskimi odbędzie się 23 stycznia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 14:30 w trybie zdalnym.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał, skierowanych do Komisji na najbliższą Sesję Rady Miasta:
- w sprawie przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” – druk nr 1019;
- w sprawie przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” – druk nr 1020.
2. Zapoznanie członków Komisji ze Sprawozdaniem z pracy Komisji Kultury, Sztuki i Współpracy z Miastami Partnerskimi za 2022 rok.
3. Przygotowanie Planu pracy Komisji na 2023 rok.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: KG
Dodano: 2023-01-19 10:10:00