Ponad 150 osób odwiedziło Zespół Szkół w Starym Sączu podczas Dnia otwartego zorganizowanego przez dyrekcję szkoły i samorząd uczniowski.

Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych i ich rodzice mieli okazję zapoznać się z bazą dydaktyczną szkoły, spotkać się z nauczycielami i uczniami, dowiedzieć się, jakie możliwości daje nauka w starosądeckim Zespole Szkół, a także poznać zawody, w których odbywa się kształcenie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia ruchowe oraz taneczne zorganizowane w sali gimnastycznej.

- Po pełnym wrażeń oraz zainteresowania ze strony gości Dniu Otwartym, spodziewamy się, że jeszcze więcej osób odwiedzi naszą szkołę w czasie Pikniku Ekologicznego, który odbędzie się 31 maja – mówi dyrektor placówki Grzegorz Skalski. - Spodziewamy się także, że we wrześniu na szkolnych korytarzach spotkamy wielu uczniów z ostatnich klas szkół podstawowych w roli uczniów klas pierwszych.