Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. informuje, że od jutra (15 września 2023 r.) od godz. 20 do soboty (16 września 2023 r.) do godz. 8 będą prowadzone prace gazoniebezpieczne na sieci średniego ciśnienia. Dlatego nastąpi przerwa w dostawie gazu.

Dotyczy to mieszkańców

- Nawojowej: rejon ulicy Zamkowej,

- Starego Sącza: rejon ul. Wielki Wygon i Znamirowskiego,

- Nowego Sącza: ulice – Nawojowska, Krajewskiego, Borelowskiego, Łukasińskiego, Jeziorańskiego, Żwirku, Toczyńskiego, Żulińskiego i 29-Listopada.

Prace będą prowadzone nocą.