Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu informuje, że na zlecenie Spółki Wodociągowej Mystków II, zostały pobrane próbki wody z Urządzenia Wodociągowego Mystków II w celu przeprowadzenia badań.

Sprawozdania z badań wykazały, że woda w zakresie badanych parametrów spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294). Tym samym postępowanie w sprawie braku przydatności wody do spożycia z Urządzenia Wodociągowego Mystków II zostało zakończone.