Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski spotkał się dzisiaj z radnym powiatowym Marcinem Bulandą i radnym gminy Korzenna z Lipnicy Wielkiej Rafałem Gajewskim. Rozmawiano o planach związanych z budową jednego kilometra chodnika w Lipnicy Wielkiej. Realizacja inwestycji mogłaby nastąpić w przyszłym roku.

- Jako władze Powiatu Nowosądeckiego dbamy przede wszystkim o bezpieczeństwo mieszkańców. W ciągu tej kadencji wybudowaliśmy 32 km chodników i wyremontowaliśmy ponad 130 km dróg. Powstało także ponad sto nowych i doświetlonych przejść dla pieszych w najbardziej uczęszczanych miejscach na terenie całego Powiatu – mówi starosta Marek Kwiatkowski. - W sumie, w latach 2019 – 2023 wydaliśmy na inwestycje drogowe ponad 239 milionów złotych, w tym kwota 112,57 mln złotych została pozyskana ze środków zewnętrznych. Wszystkie te inwestycje wpływają nie tylko na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, ale też na rozwój naszego regionu.

Fot. Maria Olszowska