Podziękowania dla Urzędu Miasta za wsparcie Parafialnego Festynu Rodzinnego
W sobotnie przedpołudnie, 23 czerwca, w Bazylice św. Małgorzaty odbędzie się msza święta w intencji wszystkich darczyńców i wolontariuszy, którzy przyczynili się do sukcesu XXXI Parafialnego Festynu Rodzinnego. Wydarzenie to nie tylko promuje lokalne wartości, ale również wspiera potrzebujących mieszkańców miasta.
  1. Msza święta w intencji darczyńców i wolontariuszy.
  2. Dochód z festynu wspiera lokalne inicjatywy charytatywne.
  3. Podziękowania dla Urzędu Miasta za wsparcie organizacyjne.
  4. Wsparcie dla dzieci z ubogich rodzin na letnie wakacje.

Dochód uzyskany z festynu zostanie przeznaczony na kilka szczytnych celów. Jednym z nich jest wsparcie działania kuchni "Caritas", która codziennie zapewnia ciepłe posiłki dla potrzebujących. Dodatkowo, środki te trafią do punktu "Dobre Serca", gdzie osoby w trudnej sytuacji mogą liczyć na pomoc materialną i duchową.

Nie bez znaczenia jest także inicjatywa zorganizowania letniego wypoczynku dla dzieci z ubogich rodzin. Dzięki zebranym środkom, najmłodsi mieszkańcy miasta będą mogli spędzić wakacje pełne radości i niezapomnianych przygód.

Proboszcz parafii św. Małgorzaty, ks. dr Jerzy Jurkiewicz, wyraził swoje podziękowania Urzędowi Miasta za wsparcie w organizacji festynu. Słowa wdzięczności skierował również do wszystkich darczyńców i wolontariuszy, którzy zaangażowali się w to wydarzenie.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w mszy świętej, która odbędzie się 23 czerwca o godzinie 10:30 w Bazylice św. Małgorzaty. To doskonała okazja, by wspólnie podziękować za wsparcie i zaangażowanie, które przekładają się na realną pomoc dla potrzebujących.


Źródło: Urząd Miasta w Nowym Sączu