Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

Nowy Sącz. Uroczyste obchody 100. rocznicy powołania Policji Państwowej

Wczoraj (18 lipca 2019 roku) funkcjonariusze i pracownicy cywilni sądeckiej Policji obchodzili swoje święto. W tym roku było ono wyjątkowe ze względu na przypadającą 100. rocznicę powołania Policji Państwowej oraz 20-lecie istnienia Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

Podczas tegorocznego Święta Policji swoją obecnością zaszczycili nas m.in. nadinsp. dr Krzysztof Pobuta - Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, Marta Mordarska - Radna Województwa Małopolskiego reprezentująca Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego oraz Radni Województwa Małopolskiego - Patryk Wicher i Piotr Lachowicz, a także Wojciech Piech - Sekretarz Województwa Małopolskiego, Ludomir Handzel - Prezydent Miasta Nowego Sącza, Marek Kwiatkowski - Starosta Nowosądecki oraz Wicestarosta - Antoni Koszyk, Iwona Mularczyk - Przewodnicząca Rady Miasta Nowego Sącza, Roman Potoniec - Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego, jak również przedstawiciele duchowieństwa: ks. prof. Stanisław Sojka - Kapelan Policji Diecezji Tarnowskiej, ks. dr Kazimierza Fąfara - Zastępca Kapelana Policji Diecezji Tarnowskiej oraz ks. dr Jerzy Jurkiewicz - Prepozyt Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu. Na uroczystość licznie przybyli także komendanci służb mundurowych, byli komendanci sądeckiej jednostki, lokalni samorządowcy, przedstawiciele stowarzyszeń oraz związków zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz instytucji, które na co dzień współpracują i wspierają sądecką komendę. W uroczystości uczestniczyły również delegacje przedstawicieli Policji z ośmiu państw – Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Litwy, Łotwy, Serbii, Słowacji i Węgier.

Uroczyste Święto Policji w Nowym Sączu rozpoczęło się o godzinie 11 mszą świętą w Bazylice kolegiackiej św. Małgorzaty koncelebrowaną przez ks. prof. Stanisława Sojkę, ks. dra Kazimierza Fąfarę oraz ks. dra Jerzego Jurkiewicza. W liturgii uczestniczyli zaproszeni goście, kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, obecni i emerytowani funkcjonariusze, pracownicy cywilni oraz członkowie ich rodzin, a także mieszkańcy Sądecczyzny. Mszę świętą uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej.

Następnie, przy akompaniamencie orkiestry SG miał miejsce przemarsz pocztu sztandarowego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu oraz zaproszonych gości i sądeckich funkcjonariuszy z bazyliki do budynku MCK Sokół. Przemarszowi towarzyszył przejazd pojazdów służbowych sądeckiej Policji.

Główne uroczystości Święta Policji z uwagi na wyjątkową 100. rocznicę powołania Policji Państwowej odbyły się w Małopolskim Centrum Kultury Sokół. O godzinie 13 rozpoczęły się złożeniem meldunku Komendantowi Wojewódzkiego Policji w Krakowie przez dowódcę uroczystości kom. Tomasza Fortunę, a następnie wprowadzono sztandar Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu i odśpiewano hymn państwowy. Zebranych w sali im. Lucjana Lipińskiego przywitał insp. Jarosław Tokarczyk - Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu i zwrócił się do nich takimi słowami: „Dzisiejszy dzień jest dniem szczególnym, w którym obchodzimy 100. rocznicę powstania Policji oraz 20-lecie Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Dniem, w którym sądeccy policjanci, policjantki i pracownicy cywilni otrzymają odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie. W tym miejscu zwracam się właśnie do ich (…) – chciałbym bardzo serdecznie i gorąco podziękować Wam wszystkim. To ogromny zaszczyt współpracować z Wami w roli komendanta. Dziękuję Wam za wysiłek, odpowiedzialność i profesjonalizm. Składam Wam wyrazy najwyższego uznania i podziękowania za rzetelną, ofiarną służbę i pracę. Życzę Wam oraz Waszym rodzinom wszystkiego, co najlepsze. Wszystkim wyróżnionym, odznaczonym i awansowanym w dniu dzisiejszym serdecznie gratuluję. Dziękuję także wszystkim byłym Komendantom Miejskim Policji w Nowym Sączu, od których mogłem się uczyć, a którzy włożyli wiele trudu i czasu w rozwój sądeckiej Policji. Przy okazji naszego święta składam także serdeczne podziękowania dla wszystkich tych, którzy w jakikolwiek sposób przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa na Sądecczyźnie. Dziękuję za wszelką pomoc w podejmowaniu działań.”

Podczas uroczystości zostały wręczone medale, odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe. Srebrną odznakę „Zasłużony Policjant” nadaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymała asp. szt. Maria Kalina, natomiast brązową nadkom. Tomasz Florek – I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu oraz asp. szt. Piotr Kaczor i asp. szt. Stanisław Wójcik.

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Policji został odznaczony Zygmunt Paruch, a brązowym Tomasz Kuraś.

Ponadto, podczas tegorocznego święta na wyższe stopnie służbowe zostało mianowanych 161 sądeckich policjantów, z których 52 odbierało wyróżnienia w czasie uroczystości w MCK Sokół. Akty mianowania wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie – nadinsp. dr Krzysztof Pobuta oraz Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu.

Łącznie na wyższe stopnie policyjne w korpusie oficerów starszych Policji awansowanych zostało czerech funkcjonariuszy, w tym Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu - Adam Bukański, który został mianowany na stopień młodszego inspektora Policji. Natomiast w korpusie oficerów młodszych Policji awansowało łącznie siedmiu funkcjonariuszy.

Na wyższe stopnie policyjne w korpusie aspirantów Policji Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie mianował 59 sądeckich policjantów, a w korpusie podoficerów Policji 58 funkcjonariuszy. Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu w korpusie szeregowych Policji mianował 33 policjantów.

Uroczystości w MCK Sokół


1000 Znaków do wykorzystania