Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

Najbliższe posiedzenie Komisji Kultury, Sztuki i Współpracy z Miastami Partnerskimi RM odbędzie się 10 września 2019 r. (wtorek) o godz. 12:00 w sali nr 15, w Ratuszu.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały, skierowanego do Komisji na najbliższą Sesję RM, w sprawie przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” – druk nr 219.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 

Autor: -
Dodano: 2019-09-06 10:12:48