Przy ulicy Nadbrzeżnej i Rejtana powstały pierwsze w mieście punkty zbiórki drobnych Elektroodpadów. To wsparcie systemu selektywnego zbierania odpadów na terenie miasta Nowego Sącza.

Najważniejszą funkcją jest zbiórka elektroodpadów, i to od razu z podziałem na siedem rodzajów. Na urządzenie składa się bowiem siedem tub o pojemności 33 litry każda, do których wrzuca się poszczególne rodzaje e-odpadów: żarówki, baterie, tusze, płyty CD/DVD, drobna elektronika, telefony, ładowarki. Poprzez ustawienie takich urządzeń, chcemy zwrócić uwagę mieszkańców miasta Nowego Sącza, iż elektroodpady są niebezpieczne dla środowiska i nie wolno wyrzucać ich razem z innymi odpadami.

 

Mieszkańcy, idąc do pracy, na spacer czy do sklepu, mogą zabrać ze sobą drobne elektroodpady i pozbyć się ich zgodnie z prawem, bez konieczności specjalnego wyjazdu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2020-10-15 09:36:56