Najbliższe posiedzenie Komisji Kultury, Sztuki i Współpracy z Miastami Partnerskimi RM odbędzie się 16 października 2020 r. (piątek) o godz. 15:00 w trybie zdalnym.

Tematyka posiedzenia:

1.Zaopiniowanie projektów uchwał, skierowanych do Komisji na najbliższą Sesję RM: 

- w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. – druk nr 443;

- w sprawie przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” – druk nr 445;

- w sprawie przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” – druk nr 446.

2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2020-10-13 11:12:19