W związku z zagrożeniem epidemiologicznym na terenie Miasta Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego Wojewoda Małopolski wydał Decyzję nr 138/2020 (Polecenie nr 214/2020) dotyczącą czasowego zawieszenia działalności na terenie całego województwa małopolskiego, w terminie od dnia 16 października 2020 roku do odwołania w następujących instytucjach:
 
• dziennych domach i klubach seniora , w tym w placówkach działających w ramach           Programu Senior+ oraz w  innych placówkach dla osób starszych,
• środowiskowych domach samopomocy,
• warsztatach  terapii zajęciowej,
 
Dostosowując się do powyższej decyzji i mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, zwłaszcza osób w podeszłym wieku, Prezydent Miasta Ludomir Handzel poleca zawieszenie w podanym terminie działalność w/w placówek w tym:  Środowiskowego Domu Samopomocy i placówek prowadzących zajęcia dla seniorów.
 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2020-10-15 11:08:48