Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

Najbliższe posiedzenie Komisji Statutowo-Prawnej odbędzie się 19 października 2020 r. (poniedziałek) o godz. 9:30 w trybie zdalnym.

Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów uchwał, skierowanych
do Komisji na najbliższą Sesję Rady Miasta:
- w sprawie zmiany uchwały nr XXI/218/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia
 15 października 2019 w sprawie wprowadzenia programu „Karta Nowosądeczanina” – druk nr 441;
- w sprawie przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” – druk nr 445;- w sprawie przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” – druk nr 446;- w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Nowego Sącza projektu Strategii Rozwoju Miasta Nowego Sącza na lata 2020-2030 – druk nr 449.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2020-10-16 09:15:01