Badanie próbek wody z Wodociągu Publicznego w Grybowie wykazało obecność bakterii z grupy coli i enterokoków kałowych. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu nakazał w trybie natychmiastowym przeprowadzenie niezbędnych zabiegów higieniczno-sanitarnych celem uzyskania wody bezpiecznej dla zdrowia.

Próbki pobrano 2 sierpnia w ramach nadzoru sanitarnego. Prócz wspomnianych bakterii stwierdzono w nich również przekroczenie parametru mętności oraz nieakceptowalny zapach.

Z wody dostarczanej przez Wodociąg Publiczny w Grybowie korzysta około 3000 osób.