Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej ponad trzykrotnie zwiększy produkcję drewna opałowego dzięki nowoczesnej piło łuparce, zakupionej ze środków Powiatu Nowosądeckiego. Pracy specjalistycznego sprzętu przyglądał się dziś starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski.

PZAZ produkuje, a następnie sprzedaje drewno opałowe od czterech lat.

- Do tej pory do obsługi maszyny potrzeba było pięciu osób, a wytwarzano dziennie nie więcej niż osiem metrów przestrzennych drewna – mówi dyrektor placówki Bartłomiej Krzeszowski. - Nowoczesna piło łuparka zakupiona ze środków Powiatu spowoduje, że produkcja drewna opałowego sięgnie 25 metrów przestrzennych dziennie, a maszynę obsługiwać będą tylko dwie osoby.

Bartłomiej Krzeszowski podkreśla, że do układania drewna, pod okiem opiekunów, angażowani są niepełnosprawni podopieczni PZAZ. Jest ich łącznie 34. W powiatowej placówce uczą się zawodu w pracowniach ogrodniczej, poligraficzno-fotograficznej oraz hodowlanej.

Fot. Justyna Tokarczyk